Välkommen till Trianon!

Besöksrekord på Rosengård Centrum i Oktober!

307 867 besök under oktober månader gör det till den bästa månaden sedan vi tog över efter den förre ägaren. Det är fantastiskt roligt att se att vi har så många besökare på Rosengård Centrum. Sedan Trianon köpte centret september 2016 så har omfattande ombyggnationer ägt rum och vi har ett stort antal nya butiker…

Läs mer

Trianon tillträder etapp 2 och 3 i Oxie

Idag den 1 november 2017 slutfördes affären avseende fastigheterna Lerteglet 1 och Murteglet 1 i Oxie. Marken som idag tillträds är belägen mellan Oxie station och Oxie centrum och kommer att bebyggas med cirka 140 lägenheter. Trianon har som tidigare meddelats för avsikt att utöka nybyggnationen i Oxie med ytterligare två etapper. Genom tillträdet av…

Läs mer

Valberedningen

Årsstämma för Fastighets AB Trianon äger rum den 3 maj 2018. I enlighet med beslut på årsstämma 3 april 2017 ska styrelsens ordförande sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 30 september 2017. Valberedningen inför årsstämman 2018 utgörs av: Jan Barchan, Briban Invest…

Läs mer

Trianon hyr ut till Folktandvården Skåne på Entré i Malmö

PRESSMEDDELANDE 2017-10-25, 08.00 Trianon hyr ut till Folktandvården Skåne på Entré i Malmö Trianon har tecknat hyresavtal med Region Skåne om lokal för Folktandvården Skåne i den nyrenoverade delen av Entré. Folktandvården Skåne flyttar in i lokaler om 700 kvm på Entré och kommer att ha ingång både från Pilgatan och direkt från Värnhemstorget. Kontraktet…

Läs mer

Besöksrekord på Rosengård Centrum i Oktober!

307 867 besök under oktober månader gör det till den bästa månaden sedan vi tog över efter den förre ägaren. Det är fantastiskt roligt att se att vi har så många besökare på Rosengård Centrum. Sedan Trianon köpte centret september 2016 så har omfattande ombyggnationer ägt rum och vi har ett stort antal nya butiker…

Läs mer

Trianon tillträder etapp 2 och 3 i Oxie

Idag den 1 november 2017 slutfördes affären avseende fastigheterna Lerteglet 1 och Murteglet 1 i Oxie. Marken som idag tillträds är belägen mellan Oxie station och Oxie centrum och kommer att bebyggas med cirka 140 lägenheter. Trianon har som tidigare meddelats för avsikt att utöka nybyggnationen i Oxie med ytterligare två etapper. Genom tillträdet av…

Läs mer

Valberedningen

Årsstämma för Fastighets AB Trianon äger rum den 3 maj 2018. I enlighet med beslut på årsstämma 3 april 2017 ska styrelsens ordförande sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 30 september 2017. Valberedningen inför årsstämman 2018 utgörs av: Jan Barchan, Briban Invest…

Läs mer

KORT OM TRIANON

Trianon är fastighetsbolaget som äger, förvaltar, utvecklar samt bygger bostäder och kommersiella fastigheter i Malmö. Vi verkar för ett hållbart boende både socialt och miljömässigt med ett arbetssätt som präglas av flexibilitet, lyhördhet och hög servicenivå.


Läs mer..

HÅLLBAR UTVECKLING ÄR ETT LÅNGSIKTIGT ARBETE

Trianon vinnare av Malmö Stads Näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling.

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – info@trianon.se