Fastighets AB Trianon är ett fastighetsbolag med stark lokal förankring. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter i Malmö. Uthyrningsbar yta uppgår till 147 500 m² fördelat på 65% bostäder och 35% lokaler.

Trianons fastighetsbestånd består till stor del av äldre hus som renoveras varsamt vid behov. Vi sätter en ära i att själv förvalta och förädla vårt bestånd. Men även nyare fastigheter ingår. Vi har påbörjat byggnationen av nya lägenheter på Lindängen.  Vi kommer dessutom att bygga 11 nya bostäder och bibliotek på Limhamn med byggstart under 2015.

Tillgänglighet är ett av företagets viktigaste ledord. Vi är engagerade och värdesätter närheten till våra kunder.

Citat_600x