Trianon har för andra året i rad nominerats vid Malmö Näringslivsgala till Malmö Stads Näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling.
”Priset går till en person, företag eller sammanslutning i Malmö som genom nytänkande och innovation i sitt företagande brutit ny mark för Malmös hållbarhetsarbete. Näringslivspriset inom miljö och hållbar utveckling ska ha tyngdpunkt på de ekologiska, men även ekonomiska och sociala, utmaningar som är strategiskt viktiga för staden och invånarnas livsmiljö. ”
Glädjande nog har det idoga arbetet med att kombinera sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter i fastighetsbeståndet lett till att Trianon nu nominerats för andra året i rad till pris i denna kategori.
Priset kommer att delas ut 13 februari 2017.
http://www.malmonaringslivsgala.se/2017/