FASTIGHETER

Vi har vårt fastighetsbestånd i områden som centrala Malmö, Limhamn, Lindängen, Oxie, Rosengård och Hermodsdal.

Klicka på kartan för info om specifik fastighet.

sökning skapas av Store Locator Plus
Skriv in en adress eller stad och klicka på knappen.

CITY

Våra fastigheter i city består av bostäder, kontor, butiker och restauranger. Malmö har de senaste åren genomgått en omvandling och är idag en vital stad med högskolan och nya spännande företag i IT-branschen. I innerstan finns många av våra fastigheter, flertalet med arkitektoniskt intressant historia. Att bo mitt i city bjuder på vackra miljöer, närhet till service och handel samt ett levande folkliv.

ANTAL FASTIGHETER

ANTAL LÄGENHETER

UTHYRNINGSBAR YTA

 

BOSTÄDER

HANDEL & KONTOR

SAMHÄLLSFASTIGHETER

15 ST

439 ST

50 951 KVM

 

9 627 KVM

13 541 KVM

9 551 KVM

LIMHAMN / SLOTTSSTADEN

Limhamn och Slottsstaden i västra Malmö är två av stadens mest attraktiva områden med närhet till både city och stränderna Sibbarp respektive Ribersborg. Här har vi bostäder, handels- och affärsfastigheter som vi utvecklar kontinuerligt och attraherar ny handel. Som boende i områdena har du all tänkbar service i din direkta närhet.

ANTAL FASTIGHETER

ANTAL LÄGENHETER

UTHYRNINGSBAR YTA

 

BOSTÄDER

HANDEL & KONTOR

SAMHÄLLSFASTIGHETER

18 ST

223 ST

26 793 KVM

 

4 335 KVM

10 023 KVM

2 435 KVM

LINDÄNGEN / HERMODSDAL

Lyckad satsning på Vårsången.

Vårsången är beläget på Lindängen i Malmö. Området har präglats av arbetslöshet och andra socioekonomiska utmaningar. Men så är det inte längre. Här har flera normbrytande initiativ genomförts med mycket positiva resultat. De sociala satsningarna fortsätter i samma utsträckning som tidigare med nära kontakt med de boende och projekt där Trianon stöttar mindre entreprenörer i våra nybyggda verksamhetslokaler. Dessutom kommer vi att stimulera sysselsättningen på Vårsången genom att koppla investeringar i andra fastigheter till jobbskapande åtgärder i området. Vi använder oss av sociala klausuler för att få våra leverantörer att anställa boende i området, på så sätt har vi tillsammans bidragit till trettiofem nya jobb. Trianon äger och driver även Mama’s Kaffe och Tvättotek på Vårsången. Här kan du få kläderna tvättade, vikta och strukna till ett bra pris medan du kopplar av med en fika.
Läs mer på www.kaffeochtvättotek.se

ANTAL FASTIGHETER

ANTAL LÄGENHETER

UTHYRNINGSBAR YTA

 

BOSTÄDER

HANDEL & KONTOR

SAMHÄLLSFASTIGHETER

8 ST

772 ST

61 300 KVM

 

51 454 KVM

2 226 KVM

3 810 KVM

ROSENGÅRD

Ett vitalt område.

I Rosengård bor det cirka 25 000 personer. Rosengård Centrum är en viktig handelsplats som fungerar som ett nav för de boende. Genom nybyggnation har vi skapat en välkomnande mötesplats som underlättar för handel, service och flöde i området samtidigt som vi har vitaliserat utbudet i centrumet och gjort det mera attraktivt för de boende i området.

Rosengård Centrum kommer ha en central roll i det utvecklingsarbete som påbörjats av området Amiralsstaden. Den planerade närliggande Rosengård Station kommer också att innebära att de som bor och/eller arbetar i området kommer att ha ännu bättre kommunikationer till centrala Malmö. Rollen som ”en mötesplats för alla” förstärks när handel, bibliotek, kultur, service och hälsa sätts i fokus.

ANTAL FASTIGHETER

ANTAL LÄGENHETER

UTHYRNINGSBAR YTA

 

BOSTÄDER

HANDEL & KONTOR

SAMHÄLLSFASTIGHETER

3 ST

0 ST

41 470 KVM

 

0 KVM

22 226 KVM

19 244 KVM

Entré

Trianon har nyligen förvärvat Entré och vårt mål är att göra denna mötesplats än mer attraktiv, såväl för Malmöborna som för dig som hälsar på. I samband med förvärvet har Trianon ingått en avsiktsförklaring med Malmö stad, som åtar sig att verka för att verksamheter som rör samhällsservice ska teckna hyresavtal i Entré. Bostadsbyggandet i området kring Värnhem och Östervärn har tagit fart vilket talar för att behovet av ytterligare behov av samhällsservice i området.  Den nya tågstationen på Östervärn kommer att öppnas i december 2018 och detta kommer också att påverka hela området runt Entré.
 

– Entréfastigheten har en enorm potential. Vi är glada att kunna genomföra detta förvärv och har en långsiktig plan för att utveckla fastigheten med ökat fokus på bland annat kultur, aktiviteter och samhällsservice som komplement till handeln. Avsiktsförklaringen med Malmö stad är en del i vår långsiktiga satsning, inte bara i detta projekt, utan i hela Malmö, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

På Entré kan du redan idag shoppa i någon av våra butiker, träna, gå på bio, äta och umgås i vår sportbar eller varför inte utmana dina vänner i ett parti bowling.

http://www.entremalmo.se/sv/Entre

 

Marknadsansvarig
Birgitta Bengtson
040-611 32 84
birgitta.bengtson@trianon.se

HITTA LEDIGA LOKALER I HELA MALMÖ

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – info@trianon.se