Senaste nytt från Trianon

Trianon förvärvar

Fastighets AB Trianon förvärvar 13 fastigheter av Annabostäder via bolag. Fastigheterna är belägna i Malmö och Limhamn och består av 148 lägenheter, 18 lokaler samt 3 omsorgsfastigheter. Den totala ytan uppgår till ca 15 000 m². Annabostäders fastigheter passar väl in i Trianons befintliga bestånd. Trianon har efter förvärvet ett fastighetsbestånd i Malmö och Limhamn om ca 129 000 m² värderat till ca 1,9 miljarder.

Tillträde sker den 29 april 2015.

2015-03-16

Trianon förvärvar nya bostadshus

Trianon förvärvar tre nya fastigheter av Kullahusen. Fastigheterna är belägna i Hermodsdal i Malmö och består av 15000 kvm fördelat på 230 lägenheter, 3 lokaler, garage och parkeringsplatser.

2014-11-13

Trianon avyttrar fastighet

Trianon avyttrar fastigheten Generalens Hage 48 genom bolagsaffär. Köpare är Revisorsgruppen.

2014-09-18

Boplats Syd förmedlar Trianons lediga lägenheter

Från och med den 1 januari 2014 förmedlas våra lediga lägenheter av Malmö stads bostadsförmedling, Boplats Syd. Det är på deras hemsida du registrerar dig för att kunna ansöka om lediga lägenheter.

Förmedlingen av lediga lägenheter går till på följande sätt:

Lägenheterna annonseras ut på Boplats Syds hemsida där de ligger sökbara mellan tre till sju dagar.

För att få en lägenhet gäller det precis som tidigare att du är aktiv i ditt sökande och fortsätter anmäla intresse för lägenheter.

Boplats Syd eller fastighetsägaren kallar därefter ett antal bostadssökanden till visning. Du meddelar själv om du är intresserad eller inte. 

Den lediga lägenheten erbjuds i första hand till den som har längst kötid och som motsvarar fastighetsägarens krav.

Hyreskontrakt undertecknas hos fastighetsägaren.

2013-12-06

Förvärv Staffanstorp

I början av maj 2013 förvärvade Trianon två nya fastigheter i Staffanstorp för kommersiellt bruk. Fastigheterna Brågarp 6:727 samt 6:764 ägdes tidigare av Hulténs utemöbler som fortfarande hyr delar av fastigheten.

2013-09-24

Fler hyresrätter på Limhamn

Trianon har förvärvat Paulina 47 på Geijersgatan 12 på Limhamn. Fastigheten består utav 10 stycken ettor, tre treor samt en förskola i bottenplan.

Under 2013 kommer samtliga ettor att totalrenoveras och kommer få möjlighet till tillträde så snart som möjligt.

Mer information kommer inom snar framtid.

2013-09-24

Luggude 7 kontorslokaler blir lägenheter

Under året har Trianon byggt om Telias gamla kontorslokaler till 32 stycken enrumslägenheter. Telia kommer fortsätta hyra kontor i källarplan.

Projektet är nu i sin slutfas och beräknas vara klart för inflyttning den 1 oktober.

http://www.trianon.se/vara-fastigheter/luggude-7

2013-09-24

Trianon utökar med hyresrätter centralt

Trianon har förvärvat fastigheten Slussplan 2 som beräknas vara färdigt för inflyttning den 15 oktober. Fastigheten består utav  25 st lägenheter varav 10 är tvåor och 15 är ettor.

http://www.trianon.se/vara-fastigheter/slussen-2

2013-09-24

Trianon, Sithel och Skåne Värden bygger nya bostadsrätter i Slottstaden

29 stycken nya lägenheter kommer att uppföras i Slottstaden, Malmö. Byggnationen påbörjas 2014 och blir klart för inflyttning 2015. Försäljningen sköts av mäklaren Peterlandgren&co.

http://www.trianon.se/vara-fastigheter/lugudde

2013-09-24

Trianon säljer Almedal 12 och Almedal 13

Trianon säljer fastigheterna Almedal 12 och Almedal 13 till Franshill Bostad AB med tillträde 1 maj 2013.

 

2013-05-16

Trianon förvärvar sju fastigheter

Trianon förvärvar en portfölj omfattande sju fastigheter i Skåne av Nordisk Areal Fastigheter I AB. Fastigheterna är belägna i Limhamn, Skurup, Åstorp, Eslöv, Sjöbo, Hörby och Svedala. Fastigheterna har ingått i den stora portfölj med ”Systembolagsfastigheter” spridda över landet som Nordisk Areal förvärvade från Systembolaget våren 2008. Tillträde har skett den 16 januari 2013. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 45 mkr.

2013-02-01

Trianon förvärvar Vipan 7

Trianon förvärvar Vipan 7 av Wihlborgs. Fastigheten är belägen på Odengatan 44 på Limhamn. Tillträde har skett den 15 januari 2013, genom förvärvet förstärker vi ytterligare vår position på Limhamn.

2013-02-01

Trianon förvärvar Vakteln 3

Trianon förvärvar Vakteln 3 av Akelius Fastigheter AB. Fastigheten är belägen på Limhamn och består av 4400 kvm varav 1600 kvm bostäder. Bland hyresgästerna finns bla Swedbank, Handelsbanken, Eriks och Fitness 24 seven. Tillträde är den 4  juni 2012, genom förvärvet förstärker vi vår position ytterligare på Limhamn.

2012-04-18

Trianon säljer Lejonet 8

Trianon säljer Lejonet 8 i Åstorp till Åstorps kommun med tillträde den 1 april 2012

2012-04-18

Trianon säljer Altona 5 & 22

Trianon säljer Altona 5 & 22 till Vejby Fastighets AB med tillträde den 1 juni 2012.

2012-04-18

Trianon förvärvar

Trianon förvärvar fastigheten Storken 32 via bolag. Säljare är Söderport Fastigheter AB. Fastigheten innehåller 2600 kvm kontorsarea som hyrs i sin helhet utav Malmö stad.

2011-07-01

Trianon förvärvar Vårsången

Fastighets AB Trianon har förvärvat fastigheten Vårsången 6 med adress Gånglåtsvägen 13-77 i södra Malmö för 239 mkr. Säljare är Tomas Ledin m.fl. Fastigheten innehåller 400 lägenheter med en yta om 30 000 kvm.

Efter förvärvet äger Trianon 90 000 kvm varav 40 000 kvm kommersiellt och 50 000 kvm bostäder (670 lägenheter). Fastighetsportföljens värde uppgår till ca 1,1 miljard. Justerat eget kapital uppgår till ca 400 mkr.

2011-06-14

Trianon säljer för rekordnivå i Malmö

Trianon säljer fastigheten Stjärnan 8 på Lilla Torg i Malmö med restaurang Izakaya Koi för 25 milj kr, prislappen motsvarar 68 000 kr/kvm.

2011-01-25

Trianon förvärvar fastighet i Malmö

Trianon har förvärvat fastigheten Delfinen 14 i Malmö från Krönet Fastighets AB. Tillträde 1 november 2010.

2010-11-01

Trianon genomför samgående med fastighetsbolag

Den 3 juni har huvudägarna i Fastighets AB Trianon och Cineasten AB, Olof Andersson och Jan Barchan, genomfört ett samgående mellan de båda Malmöbaserade fastighetsbolagen. Jan Barchan och Olof Andersson äger via helägda bolag 47,2 % vardera i Trianon och Mats Cederholm, f.d. VD i Diligentia, äger 5,3 %. Det nya Trianon omfattar totalt 43 000 kvm födelat på 12 000 kvm bostäder och 31 000 kvm kommersiella lokaler.

2010-06-07

Trianon förvärvar fastigheter i Malmö

Trianon har förvärvat fastigheterna Basen 58 & Fjällrutan 1 i Malmö från Heimstaden. Tillträde den 1 augusti 2010

2010-06-04

Trianon flyttar till nytt kontor i Malmö

Trianon flyttar sitt kontor till fastigheten Druvan 1, med adress Jöns Filsgatan 2.

2010-03-08

Trianon övertar kontorsrum i Malmö

Trianon tar över uthyrningen av kontorsrum på Slottsgatans kontorshotell, www.slottsgatanskontorshotell.se.

2010-01-07

Trianon köper fastighet i Malmö

Trianon förvärvar fastigheterna Altona 5 & 22 på Stora Nygatan 38 & 40 av Wihlborgs. Tillträde 31 juli.

2009-06-06

Trianon säljer fastighet i Åstorp

Trianon säljer fastigheten Borrgatan 9 (Checkpoint Sweden) i Åstorp.

2009-04-01

Trianon förvärvar fastighet i Malmö

Trianon förvärvar fastigheten Vipan 9, med adress Linnégatan 42, av Alecta. Fastighetsytan är 6500 kvm och största hyresgäst är Axfood.

2008-08-25

Trianon ombildar fastighet i Malmö

Trianon ombildar Ekorren 14 till bostadsrättsförening.

2008-05-01

Trianon förvärvar fastighet i Malmö

Trianon förvärvar fastigheten Ekorren 14, med adress Östra Bernadottesgatan 48 på Limhamn.

2008-04-01

Trianon övertar förvaltning i Malmö

Trianon övertar förvaltningsuppdraget på fastigheten Vårsången 6, med adress Gånglåtsvägen 13-77. Fastigheten omfattar 400 lägenheter.

2008-03-01

Trianon förvärvar fastighet i Malmö

Trianon förvärvar fastigheten Generalens hage 48, med adress Slottsgatan 20, av HSB.

2007-10-15

Trianon säljer fastigheter i Malmö

Trianon säljer Lönnen 15, Bäckasinen 7, Hyllinge 3:98, Hyllinge 4:40, Bofinken 4 samt bolaget hyreshus i Bjärnum AB med fastigheter Bjärnum 1:212, Bjärnum 1:238 och Bjärnum 1:272 till danska investerare till 75%. Trianon kvarstår som ägare till 25% och fortsätter med förvaltning och fastighetsskötsel.

2007-06-05

Trianon säljer fastighet i Perstorp

Trianon säljer fastigheten Stenbocken 9 till Tryggbostad.

2007-06-01

Trianon säljer fastighet i Osby

Trianon säljer fastigheten Klubban i Osby.

2007-03-01

Trianon förvärvar fastighet i Malmö

Trianon köper fastigheten Druvan 1 belägen på Engelbrektsgatan 7 i centrala Malmö av Kungsleden.

Fastigheten har en uthyrningsbar yta på 2788 kvm med kontor och butiker.

2006-09-01