Om företaget

Fastighets AB Trianon grundades på 70-talet och ägs numera av Olof Andersson, Jan Barchan och Mats Cederholm. Trianon är ett fastighetsbolag med stark lokal förankring som äger, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter i centrala Malmö, på Limhamn och i Lindängen. Fastighetsbeståndet består av ungefär lika delar bostäder och lokaler. Vi äger och förvaltar för närvarande 1 200 bostäder och den totala uthyrningsytan är ca 147 500 kvadratmeter.

En stor del av våra fastigheter i centrum är anrika sekelskiftesbyggnader på attraktiva lägen som vi varsamt renoverar efter behov. På så vis skapar vi förutsättningar för att fastigheternas unika själ och särprägel lever vidare.

Med våra 400 lägenheter på Vårsången arbetar vi aktivt med att förbättra boendemiljön genom att bland annat behålla de fina grönområdena gröna och underhålla fastigheterna löpande. Vi stävar efter att ha en nära relation med våra hyresgäster och nyligen öppnade vi en fritidsgård för ungdomarna, där våra hyresgäster själva tar ett stort ansvar genom att vara delaktiga i arbetet.

Limhamn är den stadsdel i Malmö som expanderar mest genom nybyggnation av bostäder och det ser vi som en fördel för handeln på Limhamn. Men det är inte bara privatpersoner som väljer Limhamn, även många företagare etablerar sig i denna populära stadsdel, 2012 öppnade Espresso House i en av våra fastigheter på Bergs Plats. Lindex, Gateau, Willys, Kronans Droghandel och Eriks kläder är andra exempel på våra hyresgäster. Det vi arbetar aktivt med nu är en nybyggnation av Limhamns bibliotek som vi kommer att bygga på Odengatan och beräknas stå färdigt under 2016.

Vi planerar för framtiden men lever i nuet. Vi är engagerade ägare och förvaltare.

Ekonomi

För mer information, läs vår årsredovisning för 2016 här. Årsredovisningen för 2015 hittar du här. Årsredovisningen för 2014 hittar du här.

Om några av våra hus

Engelbrektsgatan 7, Malmö Denna fastighet ligger i kvarteret Druvan på Gamla Väster. I slutet av 1800-talet blev tomten hemvist för Guldvaruaktiebolaget G. Dahlgren & Co, som hade både kontor och tillverkning här. Bolaget lät bygga om det dåvarande huset till det palats vi ser idag. Huset har även kallats för Persiska palatset. Namnet härstammar från 1930-talet, då Boris Möller, överste i persiska armén, ska ha hyrt en magnifik våning i huset. När byggnaden renoverades för att bli Persiska palatset hittades en stor silverskatt i en förmultnad kista.

Mäster Johansgatan 11, Malmö Området kring Mäster Johansgatan 11 har varit bebyggt sedan tidig medeltid. Fältskär och barberare Mäster Johan, som givit namn åt gatan, levde här i början av 1700-talet. Redan på den tiden fanns här en kaffeservering – dock i en numera riven byggnad. Sedan 2009 huserar den mycket uppmärksammade och hyllade restaurangen Bastard i husets storslagna bottenvåning. På somrarna serveras mat och dryck även den fina innergården.

Stora Nygatan 19, Malmö Huset på Stora Nygatan 19 lyser vitt, precis som husets byggherre, stuckatören Edwin Notini, önskade 1897. Han hade sin verkstad på gården och många hus i Malmö vittnar om hans utsmyckningar. Edwin Notini var också en god affärsman och startade 1904 en fabrik för att tillverka takpapp. Huset är ritat Malmös mest berömda arkitekt vid förra sekelskiftet,  Alfred Arwidius. Arwidius ritade bland annat Vallhallapalatset på Gustav Adolfstorg, Sjöbergska palatset på Östergatan och Skånepalatset på Norra Vallgatan 64. Han dog genom en olyckshändelse då gaslågan i hemmets varmvattenberedare slocknade och gas strömmade ut.

Stora Nygatan 17 och Fabriksgatan 2, Malmö Hörnhuset byggdes 1899 av byggmästarna Jönsson & Olsson. Det är ett så kallat byggmästarhus, alltså ett hus uppfört utan någon arkitekts inblandning. Byggmästarhus var vanliga under 1800-talet. Då liksom nu finns butiker i bottenplan.