OM OSS

Trianon är fastighetsbolaget som äger, förvaltar, utvecklar samt bygger bostäder och kommersiella fastigheter i Malmö. Vi verkar för ett hållbart boende både socialt och miljömässigt med ett arbetssätt som präglas av flexibilitet, lyhördhet och hög servicenivå.

500 NYA HYRESRÄTTER PÅ 5 ÅR

OXIE

Nyproduktion av 100 lägenheter har påbörjats, företrädesvis av mindre storlek, vid Oxie station. Dessa kommer vara klara för inflyttning 2018 och projektet utförs tillsammans med en samarbetspartner. I anslutning till den påbörjade nybyggnationen finns ytterligare två etapper planerade. Trianon har tecknat avtal om förvärv av dessa två fastigheter med möjlighet att bygga ytterligare lägenheter.

SEGE PARK

Sege Park är en spännande nybyggnation som vi planerar i det gamla sjukhusområdet i centrala Malmö. Här planeras en hållbar grön stadsdel som ska bygga på innovativa lösningar för förnybar energi samt hållbara gemensamma lösningar för de boende kring både odlingar och olika verksamheter. Det centrala området i Malmö ska bli ”Malmös nya skyltfönster för hållbar stadsutveckling” och upp till 800 nya bostäder ska finnas i området inom 10 år.

Hållbarhet är en integrerad del av bolagets förvaltning.

Trianon är en långsiktig ägare som arbetar med hållbarhet som en integrerad del av bolagets förvaltning. Vi ser att social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är viktiga framgångsfaktorer och en del av vårt ansvar som fastighetsägare och hyresvärd. Vi har arbetat målinriktat med våra fastigheter på Lindängen och Hermodsdal intensivt sedan 2011 med sociala och fysiska hållbarhetsåtgärder på Vårsången, vilket har resulterat i att man lyckats vända en negativ trend till en positiv. Flera av de boende har fått arbete, fastigheterna är idag mer miljömässigt hållbara och omflyttningsfrekvensen har minskat från 20 % till 7 %.

 

Bostäder och kontor står för 25 % av energianvändningen i världen, och den siffran är faktiskt ännu högre här i Europa. Genom att se över energiförbrukningen kan man göra en ekonomiskt lönsam investering samtidigt som man bidrar till ett mer hållbart samhälle. Att använda solkraft är självklart för oss som bolag. Det är så vi lever upp till och överträffar klimatmålen. Förutom att investera i förnybar energi energieffektiviserar vi befintliga fastigheter, en process som initierades redan 2011.

 

HITTA LEDIGA LOKALER I HELA MALMÖ

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – info@trianon.se