För hyresgäster

Denna sida är till för att underlätta för dig som hyresgäst. Här kan du hitta svar på de vanligaste frågorna.
Vid ytterligare frågor, kontakta oss.

1. Om fel uppstår

Om det uppstår fel eller skada i din lokal, lägenhet eller i gemensamma utrymmen som t.ex. tvättstugan, så kontakta kontoret på 040-611 34 00 alternativt info@trianon.se. Anlita inte jourhjälp i onödan om åtgärden kan vänta. Vid jourfall såsom haveri i el- och värmeanläggning samt vattenläckage efter 15.00 på vardagar samt helgdagar ring journummret som står i entrén till trapphuset.

Om felet gäller bredband, tv eller telefoni kontakta din leverantör.

2. Andrahandsuthyrning

Olovlig andrahandsuthyrning leder till uppsägning av hyreskontraktet. Var vänlig kontakta oss för information om gällande regler angående uthyrning i andra hand.

3. Uppsägning av lägenheter

Uppsägningstiden för en bostadslägenhet är tre kalendermånader och räknas från månadsskiftet efter uppsägningen. Uppsägningen måste vara skriftlig och undertecknad av de/den som står på hyreskontraktet, innehålla uppgift om adress, telefonnummer, lägenhetsnummer samt när avtalet upphör att gälla. Därefter kommer du/ni få en bekräftelse på uppsägningen. När du har sagt upp ditt hyresavtal är du skyldig att låta visa lägenheten för nya hyresgäster på överenskommen tid.

4. Hänsyn till grannar

För att alla som bor eller arbetar i fastigheten ska trivas måste alla ta hänsyn till varandra. Några viktiga saker att tänka på: rökförbud gäller i alla gemensamma utrymmen, såsom trapphus, hissar, tvättstuga och källare m.m. Tvättstugan ska naturligtvis lämnas i det skick som du själv vill ha det nästa gång du ska tvätta. Ljudet från träskor, när man borrar eller spikar fortplantar sig lätt till övriga delar av huset. Undvik att göra detta på tidpunkter som kan störa dina grannar såsom tidiga morgnar eller sena kvällar.

5. Måla eller tapetsera

Om du på egen bekostnad målar eller tapetserar din lägenhet ska arbetet vara fackmannamässigt utfört. Du kan bli ersättningsskyldig när du flyttar om arbetet är slarvigt utfört, felaktigt material använts eller extrem färgsättning valts.

Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss och hoppas att ni kommer att trivas!

Vill du göra en felanmälan klickar du här!